קטע:רש"י על תהלים פ יב

"תשלח קציריה" - שלחה פאורותיה כמו ועשה קציר (שם י"ד)

"עד ים" - עד הים הגדול היה גבולה

"ואל נהר יונקותיה" - רחבו של ארץ ישראל ממדבר עד הנהר נהר פרת