קטע:רש"י על תהלים פ טז

"וכנה אשר נטעה ימינך" - המבוססת והמיושבת ל' והשיבך על כנך (בראשית מ')

"ועל בן אמצת לך" - ועל עשו שהיה בן חביב לאביו שהיה קורא אותו בני אמצת גפן יעקב לך שנאמר (שם כ"ז) ואת אחיך תעבוד עכשיו