פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים פ ט

"גפן ממצרים תסיע וגו'" - חזר ורמז על גלות כתיים גפן ישראל אשר הסעת ממצרים עקרת משם כמו (איוב י"ט) ויסע כעץ תקותי ואח"כ גרשת שבעה גוים ונטעתם בארצם