קטע:רש"י על תהלים פ ה

"עד מתי עשנת" - בצרות מלכי יון שהרעו מאד לישראל