קטע:רש"י על תהלים פ ד

"השיבנו" - בגלות בבל שהיה מרדכי שם