קטע:רש"י על תהלים פ ב

"רעה ישראל" - מנהיגם ופרנס שלהם יוסף וכל ישראל נקראים על שם יוסף לפי שהוא פירנסם וכלכלם בימי הרעב

"יושב הכרובים" - כמו שנאמר (שמות כ"ה) ונועדתי לך שם וגו'

"הופיעה" - הראה גבורתך