קטע:רש"י על תהלים פט נג

"ברוך ה' לעולם" - על כל אשר עשה לנו