קטע:רש"י על תהלים פט נב

"עקבות משיחך" - סופי מלך המשיח ולשון משנה הוא בעקבות המשיח חוצפא יסגא