קטע:רש"י על תהלים פט כח

"בכור אתנהו" - גדול אתנהו