פתיחת התפריט הראשי

"לא ישיא אויב בו" - לא יגבור עליו להיות לו כנושה