קטע:רש"י על תהלים פט כג

"לא ישיא אויב בו" - לא יגבור עליו להיות לו כנושה