קטע:רש"י על תהלים פט ח

"בסוד קדושים רבה" - בסוד רב של מלאכים