רש"י על תהלים פח ה

"אין איל" - אין כח כמו (לעיל כ"ב) אילותי לעזרתי חושה