קטע:רש"י על תהלים פז ד

"אזכיר רהב ובבל ליודעי" - עוד זאת דיבר עליך אזכיר את מצרים ואת בבל על יודעי להביא מנחה כענין שנאמר (ישעיהו ס"ו) והביאו את כל אחיכם וגו' מנחה לה'

"הנה פלשת וצור עם כוש" - גם הם כמצרים ובבל יתנו לב לבקש ולזכור את כל א' וא'

"זה יולד שם" - זה היה ממשפחות הנולדים בציון כענין שנאמר (שם כ"ז) ואתם תלוקטו לאחד אחד