קטע:רש"י על תהלים פז א

"יסודתי בהררי קדש" - יסודת מזמור זה על הר ציון וירושלים יסדו המשורר