רש"י על תהלים פו י

"ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך" - עד שלא נבראו המלאכים נבראו השמים והארץ לפיכך יכבדו כל הגוים לשמך