קטע:רש"י על תהלים פו טז

"לבן אמתך" - בן האמה משפיל את עצמו לפני אדניו יותר ממקנת כסף שבן האמה יליד בית הוא וגדל בחיק אדוניו