קטע:רש"י על תהלים פו ח

"ואין כמעשיך" - המקדים עליונים לתחתונים