קטע:רש"י על תהלים פה יד

"וישם לדרך פעמיו" - וישם הקב"ה את הצדק בדרכי פעמיו שיתנהג בהם את בניו