קטע:רש"י על תהלים פד י

"מגננו" - הוא בית המקדש המגין עלינו

"והבט פני" - דוד משיחך והסתכל בחסדיו ובטרחו אשר טרח וייגע על בנינו