קטע:רש"י על תהלים פא יד

"לו עמי שומע לי" - עדיין אם היו רוצין לשוב לי ולשמוע אלי