קטע:רש"י על תהלים פא יג

"בשרירות לבם" - במראית לבם כמו (לעיל ה') למען שוררי