קטע:רש"י על תהלים פא ו

"עדות ביהוסף שמו" - בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים

"שפת לא ידעתי אשמע" - מפורש במסכת סוטה שלמדו גבריאל שבעים לשון