קטע:רש"י על תהלים פא ד

"בחדש" - בחדוש הלבנה

"בכסה" - יום מועד קבוע לכך וכן (משלי ז') ליום הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע