קטע:רש"י על תהלים עח ע

"ממכלאות צאן" - דירי צאן כמו (סוף חבקוק) גזר ממכלה צאן