קטע:רש"י על תהלים עח סה

"מתרונן" - מתעורר ומתגבר בדבור להקיץ מיינו מתרונן לשון רנה הוא