פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים עח ל

"לא זרו מתאותם" - לא נעשו זרים מתאותם כי כל תאותם השיגו

"עוד אכלם בפיהם" - ואף ה' חרה בעם דבר אחר לא זרו מתאותם לא נתרחקו מתאותם עד שבאת להם הפורענות