פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים עח ב

"במשל פי" - הם דברי תורה