פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים עה יא

"וכל קרני רשעים" - של עמלק

"אגדע" - כענין שנאמר (יחזקאל כה) ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ישראל יגדעו קרן עמלק וגו' ואז תרוממנה קרנות צדיקו של עולם ישראל שהם שבחו של הקב"ה