רש"י על תהלים עד כא

"אל ישוב דך נכלם" - אל ישוב דך מלפניך בתפילתו נכלם