קטע:רש"י על תהלים עד יז

"אתה הצבת" - להם כל גבולות ארצם בכל טוב

"קיץ וחרף אתה יצרתם" - הרי זה דוגמת (ירמיהו ה') שבועות חוקות קציר ישמור לנו לא שנית לנו סדר השנים