פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים עד טו

"אתה בקעת" - לישראל מן הצור מעיינות

"אתה הובשת" - ירדן שהוא נהר איתן