קטע:רש"י על תהלים עג כו

"כלה שארי" - נתאוה בשרי ולבבי לך

"כלה שארי" - ל' תאוה כמו (לקמן קי"ט) כלתה לתשועתך נפשי