קטע:רש"י על תהלים עג יח

"אך בחלקות תשית למו" - כל הטובה הבאה להם שהרי סופם הפלתם למשואות