קטע:רש"י על תהלים עג יד

"ותוכחתי" - נראית כל היום תמיד מבקר לבקר מתחדשות צרות חדשות