קטע:רש"י על תהלים עג טו

"אם אמרתי אספרה כמו" - אמר אסף אם אמרתי בלבי לספר את הכל כמו שהוא כל מה שעמו אומר על זאת

"הנה דור בניך בגדתי" - כלומר אשים אותם בוגדים ורשעים