קטע:רש"י על תהלים עב ט

"ציים" - כתות של שדים כדמתרגם וצים מיד כתים (במדבר כ"ד) וסיען יסתחרן מרומאי