קטע:רש"י על תהלים עב ו

"ירד כמטר על גז" - ירד דברו בתוך עמך ובלבם כמטר היורד על ירק הגזוז שהוא צריך לגשמים לאחר שגזזהו כענין שנאמר (עמוס ז') והנה לקש אחר גזי המלך

"זרזיף ארץ" - לשון טיפים הוא בלשון ארמי במסכת יומא הוא מטו זרזיפי דמיא