קטע:רש"י על תהלים עב ה

"ייראוך עם שמש" - ממני ילמדו ישראל ליראה אותך כל ימי השמש והירח לדור דורים

"ולפני ירח" - בעוד הירח קיים והם לפניו והרבה יש בלשון משנה בפני הבית ושלא בפני הבית