קטע:רש"י על תהלים עב א

"לשלמה" - על שלמה בנו התפלל תפלה זו שצפה ברה"ק שהוא עתיד לשאול מאת הקב"ה לב להבין לשמוע משפט

"משפטיך" - חכמת דינך שצוית בתורה

"וצדקתך" - לצדק את הדין מלך ובן מלך שניהם בשלמה אמורים דבר אחר משפטיך למלך תן היסורין יהו כלים בי והצדקה עשה לבני שיהיה שלום בימיו