קטע:רש"י על תהלים עא יח

"לכל יבוא גבורתך" - לכל אשר יבוא אצלי אגיד גבורתיך