קטע:רש"י על תהלים עא טז

"אבוא" - להודות ולהלל בגבורתך