קטע:רש"י על תהלים עא טו

"לא ידעתי ספורות" - של צדקות והתשועות שעשית עמי