פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים סט יג

"ונגינות" - בי לשותי שכר (סא"א)