קטע:רש"י על תהלים סט ה

"אויבי שקר" - שונאים אותי על שקר שאין אני רודף אחר שקר שלהם לתפוש טעותם

"אז אשיב" - כשהם נאספים עלי אני משחד אותם בממון מה שלא גזלתי מהם