קטע:רש"י על תהלים סט א

"על שושנים" - על ישראל שהם כשושנה בין החוחים שהחוחים מנקבין אותם והתפלל עליהם