קטע:רש"י על תהלים סח ב

"יקום אלהים יפוצו אויביו" - עמלק וכיוצא בו