קטע:רש"י על תהלים סו כ

"אשר לא הסיר תפלתי" - מלפניו וחסדו לא הסיר מאתי