קטע:רש"י על תהלים סו יח

"און אם ראיתי וגו'" - לא פעל עמנו כחטאתינו עשה עמנו כלא רואה ולא שומע און שבלבבנו