קטע:רש"י על תהלים סד יא

"ישמח צדיק" - דנייאל

"ויתהללו כל ישרי לב" - יתפארו על יושר לבם וישתבחו בעצמם כי בטוחים הם שהקב"ה בעזרתם