קטע:רש"י על תהלים סד ח

"ויורם אלהים" - ירה אותם לגוב האריות כדכתיב (שם) ואמר מלכא והיתיו לגבריא אליך די אכלו קרצוהי די דנייאל ולגוב אריותא רמו וגו'